דוגמה לקובץ אישורי הגעה

דוגמה לקובץ אישורי הגעה

דוגמה לקובץ אישורי הגעה