הוספת אישורי הגעה?

אישורי הגעה בסיסיים ב149 ₪ בלבד!

תקבלו קישור לשליחה לאורחים הכולל בתוכו טופס אישור הגעה,

בנוסף תקבלו גישה לקובץ אקסל אונליין המכיל את תשובות האורחים.